Reklama | Kontakt

Trasa uniwersytecka

| |
  

Akademickie tradycje Krakowa sięgają XIV w. W 1364 r. król Kazimierz Wielki założył Akademię Krakowską, od XIX w. znaną jako Uniwersytet Jagielloński. Jest to jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie Środkowej, drugi w kolejności po Uniwersytecie Karola w Pradze. Najznamienitszymi absolwentami, którzy rozsławili go w świecie są Mikołaj Kopernik i Karol Wojtyła. Do dnia dzisiejszego Uniwersytet jest żywym źródłem intelektualnej siły miasta i odgrywa wiodącą rolę wśród licznych krakowskich uczelni.

Lokacja pierwszych budynków Uniwersytetu jest nieznana. Po jego odnowieniu w 1400 r. przez króla Władysława Jagiełłę, zbudowano go w pobliżu kościoła Św. Anny. Najstarszym zachowanym budynkiem uniwersyteckim jest Collegium Maius (ul. Jagiellońska) – czteroskrzydłowy kompleks, który pierwotnie pełnił funkcję rezydencji profesorów (wyższe piętra) i sal wykładowych (pierwsze piętro). Dzisiaj znajduje się tu muzeum Uniwersytetu, skarbiec i słynny jagielloński globus z pierwszą wzmianką o kontynencie amerykańskim.

Następnym punktem na trasie jest Collegium Novum – neogotycki budynek z końca XIX w. z imponującą fasadą, obecnie siedziba władz i administracji Uniwersytetu. To tutaj w listopadzie 1939 r. hitlerowcy aresztowali krakowskich profesorów, z czego 169 trafiło do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen.

Na ul. Św. Anny odwiedzamy kościół Św. Anny – wspaniałą barokową świątynię z końca XVII w., miejsce uroczystych zgromadzeń profesorów, promocji doktorskich, inauguracji roku akademickiego, a także miejsce wiecznego spoczynku wielu zasłużonych wykładowców. Kościół jest bazyliką z trzema nawami zbudowaną na planie krzyża łacińskiego. Wnętrze zalicza się do największych osiągnięć polskiego baroku.

 Mapa Krakowa

Mapa Kraków

Mapa Krakowa

Mapa Krakowa z mozliwością znalezienia hoteli, tanich noclegów oraz najcekawszych zabytków.

Nowoczesne projekty wnętrz