Reklama | Kontakt

Potencjał ekonomiczny Małopolski

| |
  
Główne gałęzie gospodarki województwa małopolskiego to sektor technologii informatycznych oraz bankowość, ale także produkcja spożywcza, w tym przemysł tytoniowy. Dodatkowo, województwo posiada silnie rozwinięty sektor chemiczny i petrochemiczny oraz metalurgiczny.

Według oficjalnych danych GUS z sierpnia 2005 r. w województwie było 290 687 podmiotów gospodarczych. Spośród nich 2 609 posiadało udział kapitału zagranicznego.

Wybrani inwestorzy zagraniczni, którzy zainwestowali ponad 1 milion USD w Polsce, obecni w województwie:

Firma
Sektor
HVB
bankowość
Kronospan Holdings Ltd.
drzewny
Saint-Gobain
wyroby niemetaliczne
Philip Morris
tytoniowy
Electricite de France (EdF) Internationale
energetyczny
IPC
papierniczy
Air Liquide
chemiczny
Pliva
chemiczny
Delphi Automotive Systems
motoryzacyjny
Fleury Michon
spożywczy
Carlsberg
spożywczy

 Man     

 motoryzacyjny

 Becker Industrial Coatings AB

 chemiczny

 Electrolux       

 BPO - centrum finansowe

 Rogal Dutch Shell Group  

 BPO – centrum finans.-księgowe

Lokalny rynek pracy
Według oficjalnych danych GUS za pierwszy kwartał 2006 roku w sektorze przedsiębiorstw było zatrudnionych 360 991 osób.

W sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych było:
- w przemyśle: 170 439 osób
- w budownictwie: 27 781 osób
- w handlu i naprawach: 91 343 osoby
- w obsłudze nieruchomości i firm: 33 539 osób
- w restauracjach i hotelach: 9 291 osób
Według danych statystycznych średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło:
- w przemyśle: 2 464 PLN
- w budownictwie: 2 053 PLN

Stopa bezrobocia w województwie kształtowała się na poziomie 13,9% co przekładało się  na 181,2 tys. zarejestrowanych bezrobotnych.
 
Zalety województwa
  • duży potencjał naukowy i badawczy krakowskich uczelni wyższych oraz ośrodków naukowych
  • obecność sektora wysokich technologii
  • duże zasoby dobrze wykształconej kadry
  • bogate zasoby naturalne
  • dobrze rozwinięty system bankowy
  • rozbudowana sieć instytucji wspierających biznes
  • zaawansowana infrastruktura teleinformatyczna
Użyteczne adresy
 
Małopolski Urząd Wojewódzki
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
Tel.: (+48 12)  616 01 04
Fax: (+48 12)  616 09 99
www.malopolska.uw.gov.pl
 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
Tel.: (+48 12) 630 31 07 oraz 616 01 44
Fax: (+48 12) 630 31 26
www.malopolskie.pl
 
Urząd Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Świętych 3/4
31- 004 Kraków
Tel.: (+48 12) 616 12 00
Fax: (+48 12) 616 17 06
www.krakow.pl
 
Specjalna Strefa Ekonomiczna "Krakowski Park Technologiczny"
ul. J. Pawła II 37
31-864 Kraków
Tel.: (+48 12) 640 19 40
Fax: (+48 12) 640 19 45
www.sse.krakow.pl
 
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora
(w strukturze Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.)
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
Tel.: (+48 12) 413 89 13, 411 46 03, 412 07 63
Fax: (+48 12) 412 43 79
www.marr.pl/cob.shtmlMapa Krakowa

Mapa Kraków

Mapa Krakowa

Mapa Krakowa z mozliwością znalezienia hoteli, tanich noclegów oraz najcekawszych zabytków.

Nowoczesne projekty wnętrz